ROZWÓD TUCHOLA

Zlecając prowadzenie rozwodu Kancelarii mają Państwo możliwość kontaktu osobistego w biurze znajdującym się przy ulicy Głównej 34 w Tucholi. Oprócz mecenas Marty Tadrowskiej-Brzoszczyk do państwa dyspozycji jest także mecenas Adam Brzoszczyk.
Kontakt osobisty w Tucholi odbywa się po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu.
W szczególnych przypadkach pomoc prawna może zostać udzielona on-line (forma zdalna dotyczy wydania opinii prawnych oraz porady prawnej w sytuacji gdy kontakt osobisty nie jest konieczny; możliwość oraz warunki udzielenia pomocy online ustalane są indywidualnie).

Podczas pierwszej rozmowy omówimy jak wygląda proces rozwodowy, ustalimy stan faktyczny, określimy cele Klienta i zasady współpracy. Jeśli wystąpi taka konieczność Klient i radca prawny sporządzający pozew mogą spotkać się kilkukrotnie, aby omówić sytuację prawną i faktyczną. Na podstawie rozmów Klienta z radcą prawnym zostanie sporządzony pozew, uwzględniający żądania, których Klient chce dochodzić w postępowaniu (zabezpieczenia, alimenty między małżonkami, podział majątku) oraz stanowisko Klienta względem obowiązkowych elementów wyroku (alimenty na dzieci, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, korzystanie ze wspólnego mieszkania). W przypadku gdy Klient jest osobą pozwaną, na podstawie rozmowy zostanie sporządzona odpowiedź na pozew, zawierająca stanowisko Klienta. Jeśli radca prawny miałby występować jako pełnomocnik w postępowaniu o rozwód, pisma procesowe zostaną wysłane przez Kancelarię bezpośrednio do Sądu. Co do zasady to pełnomocnik jest wówczas adresatem pism kierowanych przez Sąd, bądź drugą stronę, którą reprezentuje profesjonalny (zawodowy) pełnomocnik (adwokat lub radca prawny).

Jeśli w wyroku rozwodowym nie dokonano podziału majątku wspólnego, a także, jeśli nastąpi zmiana stosunków wpływającą na wysokość obowiązku alimentacyjnego, co do zasady postępowania w tym zakresie będą prowadzone już przed sądem rejonowym, a nie okręgowym. Oznacza to, że samoistna sprawa o podział majątku po rozwodzie, toczącą się między małżonkami którzy wspólnie mieszkali w jednej z gmin powiatu tucholskiego (Tuchola, Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice) lub sępoleńskiego (Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Sośno, Więcbork) będzie się toczyć w Tucholi. Sprawa o zmianę wysokości alimentów, podobnie jak o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Sąd Rejonowy w Tucholi będzie właściwy dla powiatów tucholskiego i sępoleńskiego.
Sprawy z powiatu chojnickiego (Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny) będą już natomiast rozstrzygane przed sądami okręgu słupskiego. Gminy: Chojnice, Brusy i Czersk leżą w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Chojnicach oraz Sądu Okręgowego w Słupsku, natomiast gmina Konarzyny w obszarze Sądu Rejonowego w Człuchowie i Sądu Okręgowego w Słupsku.

W zakresie wyboru pełnomocnika nie występują żadne ograniczenia terytorialne. Kancelaria Radcy Prawnego Marty Tadrowskiej-Brzoszczyk prowadzi sprawy w szczególności w obszarze okręgu bydgoskiego i słupskiego, ale możliwa jest również reprezentacja przed sądami.

Więcej na temat właściwości sądów znajdą Państwo na stronie kancelaria-tadrowska.pl, pod tym linkiem:

W Sądzie Rejonowym w Tucholi (ul. Świecka 28) spośród spraw rodzinnych prowadzone są m.in. te dotyczące alimentów, władzy rodzicielskiej, podziału majątku wspólnego małżonków, kontaktów z dziećmi, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa.

ROZWÓD BYDGOSZCZ

Dla osób będących mieszkańcami powiatu tucholskiego z reguły sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Oznacza to, że zasadnicza część procesowa (rozprawa) odbywa się już nie w Tucholi, lecz w Bydgoszczy. Wynika to z zasad, które zawarte są w ustawie Kodeks postępowania cywilnego (kpc). Przepisy przewidują właściwość wyłączną sądu okręgowego (a nie rejonowego jak to ma miejsce w sprawach o alimenty, władzę rodzicielską, czy kontakty z dzieckiem), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym wciąż ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli taka sytuacja nie ma miejsca, to wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Dopiero jeżeli i tej podstawy nie ma, rozwód przeprowadza sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda.

Sprawy o rozwód w Bydgoszczy rozpoznawane są dla gmin leżących w obszarze właściwości sądów rejonowych w: Bydgoszczy, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie. Oznacza to, że jest właściwy dla miasta Bydgoszcz oraz gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Solec Kujawski, Cekcyn, Gostycyn, Kamień Krajeński, Kęsowo, Lubiewo, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Śliwice, Tuchola, Więcbork, Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki, Sicienko, Barcin, Kcynia, Łabiszyn, Szubin, Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Rogowo i Żnin.

Po rozwodzie może wystąpić potrzeba dokonania podziału majątku wspólnego. Jeśli byli małżonkowie nie dokonają tego u notariusza, koniecznym może okazać się postępowanie sądowe, które odbędzie się już nie w sadzie okręgowym, ale rejonowym. Oznacza to, że taka sprawa może ponownie odbyć się np. w Tucholi.


Rozprawy rozwodowe w sprawach rozstrzyganych przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy odbywają się w budynku przy Nowym Rynku 12.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
X Wydział Cywilny
Nowy Rynek 12
85-131 Bydgoszcz

CHOJNICE, BRUSY, CZERSK, KONARZYNY, CZŁUCHÓW, SŁUPSK

Dla osób będących mieszkańcami powiatu chojnickiego i człuchowskiego z reguły sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Słupsku. Oznacza to, że zasadnicza część procesowa (rozprawa) odbywa się w Słupsku. Zasady określania właściwości miejscowej są takie same jak opisane powyżej.

Rozprawy w Słupsku odbywają się w budynku przy ul. Zamenhofa 7.

Jakie dokumenty przygotować przed wniesieniem pozwu?

Strona, która chce wszcząć postępowanie rozwodowe powinna przygotować następujące dokumenty:

1. odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpisy skróconego aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci,
2. dokumenty potwierdzające zasadność żądania głównego i żądań akcesoryjnych (np. faktury, rachunki, zaświadczenia o dochodach)

Rozwód – kiedy dopuszczalny a kiedy niedopuszczalny?

Rozwód jest instytucją prawa rodzinnego, której celem jest osiągnięcie skutku w postaci ustania małżeństwa. W polskim systemie prawnym rozwód orzekany jest przez sąd.

Rozwód uregulowany został w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy, natomiast postępowanie rozwodowe w ustawie Kodeks postępowania cywilnego.

Rozwód jest dopuszczalny, jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Rozwód jest niedopuszczalny, jeśli jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, istnieje możliwość naruszenia dobra wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo żądanie rozwodu pochodzi od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyraża na rozwód zgodę lub jego odmowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

POROZUMIENIE RODZICIELSKIE

Elementy wyroku rozwodowego

W wyroku rozwodowym sąd orzeka nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa. Może, a w niektórych przypadkach musi, zawrzeć także dodatkowe rozstrzygnięcia.

KOSZTY POSTĘPOWANIA ROZWODOWEGO (KOSZTY ROZWODU)

Podział majątku wspólnego

Sprawy o podział majątku wspólnego, jeśli ten nie jest przeprowadzany w ramach procesu o rozwód, prowadzone są w tzw. nieprocesie, czyli postępowaniu nieprocesowym. Sądem właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (wydział cywilny).

ROZWÓD – ADWOKAT CZY RADCA PRAWNY?

Często Klienci mają problem z odróżnieniem zawodu radcy prawnego od zawodu adwokata. Zarówno adwokaci jak i radcowie prawni mają niemal identyczne uprawnienia. Wciąż powszechnie przyjmuje się, że adwokaci specjalizują się głównie w zagadnieniach prawa karnego, podejmując się obrony oskarżonych, natomiast radcowie prawni zajmują się problematyką spraw cywilnych i gospodarczych. Poza ograniczeniem wykonywania czynności obrończych wobec radców prawnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy nie ma jednak żadnych różnic w kompetencjach do prowadzenia spraw przez przedstawicieli obu zawodów. Jeśli przedmiotem Państwa poszukiwań jest dobry adwokat lub dobry radca prawny, zasadnym jest sprawdzenie obszarów specjalizacji danej osoby. Ktoś może być wybitnym znawcą prawa karnego i procedury karnej, nie zajmując się w ogóle sprawami z zakresu prawa pracy lub prawem spadkowym. Nie inaczej jest w sprawach rozwodowych.

Proszę pamiętać, że w sprawach o wysokim stopniu skomplikowania konieczna może być pomoc profesjonalnego pełnomocnika, zatem z rezerwą należy podchodzić do usług świadczonych przez doradców prawnych, nie posiadających tytułu zawodowego. Niestety może okazać się, że tacy doradcy nie będą posiadać odpowiedniej wiedzy, aby rozwiązać Państwa problem. W trudnych sprawach konieczna może się okazać pomoc radcy prawnego lub adwokata.

W postępowaniu rozwodowym nie istnieje przymus adwokacko-radcowski. Niemniej skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika jest bardzo pomocne i pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia negatywnych skutków procesowych.

Więcej na temat radców prawnych, adwokatów oraz doradców prawnych mogą Państwo przeczytać pod tym adresem:

ZESPÓŁ KANCELARII

Radca prawny Marta Tadrowska-Brzoszczyk prowadzi w miejscowości Tuchola kancelarię prawną (radcowską).

Z pełną ofertą usług można zapoznać się na stronie www.kancelaria-tadrowska.pl, bądź kontaktując się mailowo (radca@kancelaria-tadrowska.pl) lub telefonicznie (+48 603 493 896).

W zakresie prowadzonych spraw znajdują się sprawy rodzinne, w tym postępowanie o rozwód.

Więcej na stronie internetowej kancelaria-tadrowska.pl, dostępnej po kliknięciu TUTAJ.

Z Kancelarią współpracuje radca prawny Adam Brzoszczyk.

Mecenas Marta Tadrowska-Brzoszczyk
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, wpisana na listę radców prawnych pod numerem BD-1552, wykonuje zawód radcy prawnego od 2019 r., jako radca prawny posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Mecenas Adam Brzoszczyk
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, wpisany na listę radców prawnych pod numerem BD-1551, wykonuje zawód radcy prawnego od 2019 r., jako radca prawny posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.

KONTAKT

W celu umówienia się na poradę prawną lub zlecenie prowadzenia sprawy, zapraszam do kontaktu!

+48 603 493 896
radca@kancelaria-tadrowska.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Tadrowska-Brzoszczyk
ul. Główna 34, 89-500 Tuchola
NIP: 561 160 39 60

Rozwód, powód, pozwany, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, podział majątku, nakłady, zwrot nakładów, rozliczenie nakładów, majątek osobisty, majątek wspólny, rozdzielność majątkowa, ustrój majątkowy, wspólne mieszkanie, wspólny dom, nieruchomość, eksmisja, kredyt

Bydgoszcz, Koronowo, Maksymilianowo, Żołędowo, Tryszczyn, Wtelno, Stopka, Nowy Dwór, Buszkowo, Mąkowarsko, Pruszcz, Bagienica, Gostycyn, Kamienica, Wielka Klonia, Łyskowo, Wielki Mędromierz, Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Wałdowo, Pamiętowo, Drożdżenica, Kamień Krajeński, Cekcyn, Śliwice, Lińsk, Bysław, Lubiewo, Kęsowo, Żalno, Tuchola, Raciąż, Legbąd, Stobno, Wielka Komorza, Woziwoda, Klocek, Chojnice, Charzykowy, Swornegacie, Silno, Pawłowo, Krojanty, Rytel, Zapędowo, Nadolna Karczma, Czersk